Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

Bu siteyi kullanarak www.kelimeanlami.com , kullanım koşulları sözleşmesinin; geçerli tüm yasa ve yönetmeliklerin bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz. İlgili yasalara ve kurallara uymakla

sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Eğer bu koşullardan herhangi birini kabul etmiyorsanız bu siteye erişme ve kullanma hakkına sahip olamazsınız. Bu sitedeki tüm materyallerin kullanım

hakları telif kanunları ve ticari marka kanunlarıyla korunmaktadır.

 


Kullanım Lisansı

Lisans, kişisel ve ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak kelimeanlami.com’un web sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasının indirilmesi için verilir. Bu bir hak devri

değil lisans imtiyazıdır ve bu lisans altında; materyaller değiştirilemez veya kopyalanamaz, materyaller herhangi bir ticari amaç için kullanılamaz veya herhangi bir umumi görüntüleme için

kullanılamaz (ticari veya ticari olmayan), www.kelimeanlami.com’un web sitesindeki herhangi bir yazılım kaynak koduna dönüştürülemez veya ters mühendislik uygulanamaz, materyallerden

herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet kayıtları kaldırılamaz veya materyaller farklı bir kişiye gönderilemez veya herhangi bir farklı sunucuya kopyalanamaz. Lisans, bu kısıtlamalardan

herhangi birinin ihlali durumunda otomatik olarak sona erer veya www.kelimeanlami.com tarafından herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallerin görüntüleme izninin

sonlandırılmasının ardından veya bu lisansın sonlandırılmasının ardından elektronik veya basılı formattaki tüm materyalleri imha etmeniz gerekir.

 


Sorumluluk Reddi

www.kelimeanlami.com web sitesindeki materyaller “olduğu gibi” esasıyla sağlanır. www.kelimeanlami.com, bu belgeyle, açık, zımni ya da yasal ticari olarak satılabilme, belirli bir amaca

uygunluk, mülkiyet ve ihlal etmeme garanti ve şartları da dahil olmak üzere yukarıdakilerle ilgili olarak tüm garanti ve şartları açık bir şekilde reddetmektedirler. Web sitesinde yayınlanan

materyaller ve ilgili grafikler teknik hatalar veya dizgi hataları içerebilir. www.kelimeanlami.com, hiçbir durumda bu sitede ve bu site ile bağlantılı olan diğer sitelerde yer alan materyallerin

kullanımının doğruluğu, güvenilirliği ile ilgili beyanda bulunmaz ve sorumluluk kabul etmez.

 


Sınırlamalar

Hiçbir durumda www.kelimeanlami.com veya tedarikçileri, sitedeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (sınırlama olmaksızın dahil olmak

üzere veri veya kar kaybı nedeniyle iş kesintisi ya da doğacak muhtemel hasarlar) sorumlu tutulamaz. www.kelimeanlami.com veya herhangi bir temsilcisi sözlü veya yazılı olarak ilgili uyarıyı

yapmış olsalar dahi www.kelimeanlami.com meydana gelecek zarardan sorumlu tutulamaz. Bazı yargı birimleri zımni garantiler ya da dolaylı veya tesadüfi zararlar için sorumluluk sınırlamaları

hakkında sınırlamalara izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

 


Dış Materyallerin Doğruluğu

www.kelimeanlami.com, web sitesinde görünen materyaller, teknik, dizgisel veya fotoğrafik hatalar içerebilir. www.kelimeanlami.com, kendi web sitesindeki herhangi bir materyalin doğru, tam

veya geçerli olduğunu garanti etmez. www.kelimeanlami.com, haber vermeden herhangi bir zamanda web sitesinde yer alan materyallerde değişiklik yapabilir. Ancak www.kelimeanlami.com,

materyallerin güncellenmesiyle ilgili herhangi bir taahhütte bulunmaz.

 


Bağlantılar

www.kelimeanlami.com web sitesiyle bağlantılı sitelerin hepsini kontrol etmez ve bu şekilde bağlantılı herhangi bir sitedeki içerikten sorumlu değildir. Dahil olduğu herhangi bir bağlantının

www.kelimeanlami.com sitesi tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu şekilde bağlantılı bir web sitesinin kullanımı tamamen kullanıcının kendi riskindedir.

 


Değişiklikler

www.kelimeanlami.com işbu Kullanım Hakları Sözleşmesi’ni bilgilendirme yapmaksızın herhangi bir zamanda değiştirebilir. Bu siteyi kullanan ziyaretçiler; güncel olan sözleşmenin koşullarına

tabii olduklarını kabul ederler.